List do MPJ! - luty/marzec 2020

List do MPJ! - luty/marzec 2020

Mój Drogi! Moja Droga! Miałam prezent do podarowania i kupiłam do niego torebkę. Bardzo mi się...

Słowo Życia - luty 2020

Słowo Życia - luty 2020

„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują.” (Mt...

 Niedziela Słowa Bożego

Niedziela Słowa Bożego

Papież Franciszek ustanowił III Niedzielę zwykłą Niedzielą Słowa Bożego. Poniżej...

Eucharystia - uczta miłości

Eucharystia - uczta miłości

Najświętsza Ofiara. Jest to największy czyn, który mogę mocą Boskiej autoryzacji ofiarować...

Eucharystia – klucz do jedności

Eucharystia – klucz do jedności

Na Mszy św. w czasie przeistoczenia kapłan bierze w ręce przygotowaną Hostię mówiąc: „To jest...

Eucharystia - ofiara Chrystusa i Kościoła

Eucharystia - ofiara Chrystusa i Kościoła

 "Podczas składania darów chleba i wina, kapłan dołącza kroplę wody do wina, które mają...

 • List do MPJ! - luty/marzec 2020

  List do MPJ! - luty/marzec 2020

 • Słowo Życia - luty 2020

  Słowo Życia - luty 2020

 • Niedziela Słowa Bożego

  Niedziela Słowa Bożego

 • Eucharystia - uczta miłości

  Eucharystia - uczta miłości

 • Eucharystia – klucz do jedności

  Eucharystia – klucz do jedności

 • Eucharystia - ofiara Chrystusa i Kościoła

  Eucharystia - ofiara Chrystusa i Kościoła

Myśl dnia

„Pan jest cierpliwy i ma wielkie miłosierdzie. W swojej ekonomii potrafi wykorzystać nawet nasze błędy, jeśli złożymy je na Jego ołtarzu.” Św. Edyta Stein

Słowo Życia

„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują.” (Mt 5,44)

To, że nasz Ojciec Niebieski nie odmawia złym dostępu do słońca, a niesprawiedliwym do deszczu, czyli do swojej miłości, nie znaczy, że pochwala zło i niesprawiedliwość. Jego miłość jest dla nich szansą ku nawróceniu i podążaniu drogą dobra i sprawiedliwości. Z tego wynika, że ten, kto jest moim wrogiem, nieprzyjacielem, tym samym nie przestaje być umiłowanym dzieckiem Boga, za którego umarł na krzyżu Syn Boży.

Czytaj więcej

Czytania

 • Czytania na wtorek, 18 lutego 2020

  Wtorek - wspomnienie dowolne św. Teotoniusza, zakonnika

  (Jk 1, 12-18)

  Błogosławiony mąż, który oprze się pokusie: gdy zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują. Kto doznaje pokusy, niech nie mówi: «Bóg mnie kusi». Bóg bowiem ani...

Przeczytaj rozważanie do dzisiejszej Ewangelii

 

 

Kalendarz

luty 2020
N P W Ś C Pt S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

List do MPJ - czerwiec 2017

dzk.jpg

Korona Cierniowa, czerwiec-lipiec 2017

Drodzy Mali Przyjaciele Jezusa!

W lipcu, który jest miesiącem poświęconym Krwi Chrystusa, pragnę zaprosić dorosłych do szczególnej modlitwy. Chodzi o dobrze znaną litanię do Krwi Chrystusa, ale odmawianą tym razem może troszkę inaczej. Pomyślałam jednak, że Wy – Mali Przyjaciele Jezusa – moglibyście czuć się nieco zawiedzeni, że Was pominęłam, że tylko dorośli są do tej modlitwy zaproszeni... Dlatego chcę Wam nieco tajemnicy zdradzić już teraz.

 

Litania do Krwi Chrystusa brzmi następująco:

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, wybaw nas (powtarza się),
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze,
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych, .
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otucho umierających;
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W: I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego.

MÓDLMY SIĘ

Wszechmogący, wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w niebie: Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pan Jezus przyjął swoją fizyczną krew - tak jak każdy z nas – od Mamy. Potem, kiedy dorósł, przelał Ją za każdego człowieka wszystkich miejsc i czasów. Za Ciebie i za mnie też, chociaż nas wtedy na ziemi nie było. Byliśmy jednak w Bożych planach, więc Krew Chrystusa popłynęła także dla nas. Kiedy i jak? Podczas modlitwy w Ogrójcu, podczas biczowania, ukoronowania cierniem, na Drodze Krzyżowej, z przybitych do krzyża rąk i nóg oraz przy otwarciu boku włócznią. Jedynie obrzezanie, które było oficjalnym włączeniem każdego chłopca do Narodu Wybranego, łączyło się z przelaniem Krwi poza męką (chłopiec, Jezus zatem także, miał osiem dni). Tej Krwi Chrystusa już w świecie nie spotkamy, chociaż na przykład w Sanktuarium Krwi Chrystusa na Grabówce w Częstochowie znajduje się bezcenna relikwia – grudka ziemi z Golgoty, nasączona Krwią Zbawiciela. Tę Krew jednak możemy dziś spotykać w sakramentach, najbardziej jest widoczna w Eucharystii i sakramencie pokuty i pojednania. Przypomnij sobie Mszę Świętą – kiedy kapłan wyciąga ręce nad chlebem i winem i wypowiada słowa Jezusa z Ostatniej Wieczerzy, chleb staje się Ciałem Chrystusa a wino Jego Krwią. Przy szczególnych okazjach udzielana jest Komunia święta pod postacią Chleba i Wina, w Miasteczku Krwi Chrystusa jest tak codziennie. Jednak przyjmując Komunię świętą pod jedną postacią wiemy, że przyjmujemy „całego” Pana Jezusa – z ciałem i duszą, bóstwem i człowieczeństwem, zatem Jego Krew także. Kiedy przystępujemy do sakramentu pokuty i pojednania (spowiedzi świętej), możemy powiedzieć, że sam Jezus obmywa nas w niej Swoją Krwią. Nie widzimy tego, ale ta Krew nas uwalnia, oczyszcza, uzdrawia, uświęca, daje siły do bycia dobrym i życia zgodnie z Bożymi Przykazaniami. I chociaż tej Krwi nie widać, widać po człowieku, że się regularnie w Niej obmywa (albo nie…). Jest jeszcze jeden rodzaj obecności Krwi Chrystusa w świecie – cierpienie. Ono nie musi być traktowane jak przekleństwo i na pewno nie jest karą Bożą, chociaż niektórzy tak mówią. Owszem, czasem cierpienie jest karą, ale… wymierzamy ją sobie sami, kiedy postępujemy źle, wbrew rozsądkowi na przykład. Jezus cierpiał, kiedy przelewał Swoją Krew, kiedy na krzyżu dokonywał naszego odkupienia, dlatego my nasze cierpienie (małe albo duże) możemy łączyć z Jego cierpieniem, można powiedzieć – moją kroplę krwi z Jego Krwią. Możemy to cierpienie ofiarować w jakiejś intencji albo złożyć „do kielicha” podczas Mszy Świętej. Będziemy zdumieni, kiedy zobaczymy w niebie, ile przez te nasze kropelki Jezus dokonał cudów w ludziach… I ile my otrzymaliśmy dobra, które wypłynęło z czyjegoś ofiarowanego cierpienia… Dla starszych czytelników tej strony dodam – więcej można znaleźć na naszej stronie internetowej, zapraszam.

I teraz wracamy do naszej litanii. Wiedząc, ilu ludzi dzisiaj cierpi na świecie, możemy się za nich modlić, albo „normalnie” litanią albo – myśląc o kimś konkretnym – zamiast „wybaw nas” wołać „wybaw ją/jego (czy podając imię), albo na przykład tak:

Krwi Chrystusa, przelana przy obrzezaniu – bądź siłą dla słabnących w wierze, umocnij wierność powołaniu kapłanów, sióstr, małżonków, obmyj wszystkich, którzy są ochrzczeni, ale żyją daleko od Boga i Kościoła…

Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników, wybaw tych, którzy cierpią prześladowanie za wiarę, dodaj siły i ufności tym, którzy dzisiaj doświadczają trudności w pracy albo ich życie jest zagrożone z powodu wiary, przemieniaj serca prześladowców…

Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze, umacniaj serca przyjmujących Komunię Świętą, budź głód Eucharystii w ludziach, którzy już dawno nie uczestniczyli we Mszy Świętej i nie posilali się Chlebem Niebieskim, obmywaj i przemieniaj serca tych, którzy przyjmują Komunię w stanie grzechu ciężkiego, którzy wyśmiewają tajemnicę Twojej Obecności w Chlebie Żywym…

Krwi Chrystusa, pociecho płaczących, bądź siłą dla tych, którzy cierpią na duszy i ciele, budź nadzieję w tych, którzy płaczą po stracie bliskich, ochraniaj tych, którzy cierpią razem ze swoimi bliskimi chorymi na śmiertelne choroby, weź w obronę skrzywdzonych i ulecz ich rany, przemieniaj serca krzywdzicieli, aby nikt więcej nie płakał przez nich…

Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej, bądź ochłodą dla dusz w czyśćcu, obmyj te dusze i przyjmij do chwały nieba…

Kropki na końcu każdego wezwania są zaproszeniem do własnej twórczości w modlitwie. Można też odmawiać litanię tak „normalnie”, a rozszerzyć tylko jedno wezwanie, które akurat najbardziej poruszy moje serce.

Poważny temat jak na wakacje, ale myślę, że warto ten czas (kilka minut dziennie) poświęcić na modlitwę, która przyniesie niesamowicie dużo dobra i „ściągnie błogosławieństwo” na wielu ludzi. Myślę (mam nadzieję), że znajdą się tacy, którzy dalej będą odmawiać litanię (modlić się nią), już codziennie, nie tylko w lipcu. I jeszcze ważna rzecz – diabeł „nie lubi” litanii do Krwi Chrystusa, bo przypomina mu o jego przegranej i uwalnia ludzi spod jego wpływu. Dlatego będzie robił wszystko, żeby do tej modlitwy zniechęcić, żebyśmy zapomnieli albo nie mieli czasu, albo… tysiące spraw może „nagle” wyskoczyć. Nie dajmy się! Przyjaciele mogą na siebie liczyć, Pan Jezus też na nas liczy – że pomożemy Mu zbawiać świat także dziś.

Pozdrawiam Was serdecznie, pamiętam o Was w modlitwie. Niech Krew Chrystusa dokonuje w każdym z nas cudów Bożej miłości!