Italiano
Spotkanie ze św. Kasprem - lipiec 2018

Spotkanie ze św. Kasprem - lipiec 2018

 Lipiec. Miesiąc szczególny dla czcicieli Krwi Chrystusa. Rzecz jasna, Przenajdroższa Krew,...

List do MPJ! - lipiec 2018

List do MPJ! - lipiec 2018

                                                          Mój Drogi/moja Droga! Słowo Życia...

Słowo Życia - lipiec 2018

Słowo Życia - lipiec 2018

  „ i przykazał im, żeby nic nie brali ze sobą na drogę prócz laski” (Mk 6,8)         W tym...

Jesteś chciany, kochany, potrzebny - Rekolekcje dla Młodzieży

Jesteś chciany, kochany, potrzebny - Rekolekcje dla Młodzieży

 "Tylko tam, gdzie widać Boga, naprawdę zaczyna się życi Dopiero wówczas, gdy spotykamy w...

 Odpust ku czci Krwi Chrystusa - podziękowanie

Odpust ku czci Krwi Chrystusa - podziękowanie

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Odpustu,  (który odbył się 1 lipca w Miasteczku...

Piotr i Paweł - Świeci Apostołowie Wiary

Piotr i Paweł - Świeci Apostołowie Wiary

Znów zaglądamy do archiwum Misjonarek Krwi Chrystusa. Tym razem, by pomóc sobie przygotować...

 • Spotkanie ze św. Kasprem - lipiec 2018

  Spotkanie ze św. Kasprem - lipiec 2018

 • List do MPJ! - lipiec 2018

  List do MPJ! - lipiec 2018

 • Słowo Życia - lipiec 2018

  Słowo Życia - lipiec 2018

 • Jesteś chciany, kochany, potrzebny - Rekolekcje dla Młodzieży

  Jesteś chciany, kochany, potrzebny - Rekolekcje dla Młodzieży

 • Odpust ku czci Krwi Chrystusa - podziękowanie

  Odpust ku czci Krwi Chrystusa - podziękowanie

 • Piotr i Paweł - Świeci Apostołowie Wiary

  Piotr i Paweł - Świeci Apostołowie Wiary

Myśl dnia

"Kościół potrzebuje zostać zbawiony przez kogoś, kto cierpi, kogoś, kto nosi w sobie mękę Chrystusa" bł. Paweł VI

Słowo Życia

„ i przykazał im, żeby nic nie brali ze sobą na drogę prócz laski” (Mk 6,8)

        W tym fragmencie Ewangelii, który czytamy dosyć często, ponieważ  występuje u wszystkich synoptyków, jest coś dziwnego. Kiedy jakaś osoba udaje się w podróż, zastanawia się nad tym co będzie jej przydatne, może robi również listę potrzebnych rzeczy i jeszcze przed wyjazdem dokładnie ją weryfikuje. Tutaj Jezus również sporządza listę: listę tego wszystkiego czego Jego uczniowie mają nie zabierać ze sobą:...

Czytaj więcej...

Kalendarz

lipiec 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Alleluja! Jezus żyje!

Alleluja!

Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje Noc!

Nie umrę, nie! Lecz będę żył! Bóg objawił swą moc.

Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz, przez nią wejdź.

Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć. 

zmartwychwstanie-1450.jpg

Powyższe wersety śpiewamy w rozpoczętym właśnie okresie wielkiej radości ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Doprowadziły nas do tej radości Wielkie i nabrzmiałe Wydarzeniami dni Świętego Triduum Paschalnego oraz Nocy Paschalnej.

Kto mógł uczestniczyć w liturgii Wielkiego Czwartku, udawał się sercem / myślą do Wieczernika, zdumiony słuchał przedziwnych słów Jezusa, który po modlitwie dziękczynnej podał uczniom chleb i wino jako święte Postacie – Jego Ciało i Krew, które jutro będą dosłownie i fizycznie wydane za nas. Potem wpatrywał się w Mistrza i uczniów, którym mył nogi, dając wzór pełnej pokory wzajemnej służby. Następnie towarzyszył Apostołom w drodze do Ogrodu Oliwnego, gdzie posnęli. I trwał przy Jezusie, wznoszącym pełną bólu i zawierzenia modlitwę aż do Krwi. Tabernakulum puste, ołtarz bez obrusa, wieczna lampka zgaszona. Noc.

A później liturgia Wielkiego Piątku. Ostatnia Droga Krzyżowa, przeżywana razem z Jezusem. Spotkanie z Szymonem, Weroniką, kobietami, Matką… Kto mógł, był, rozważał, dziękował, uwielbiał w ciszy i pośrodku tajemnicy dopełniającego się cierpienia. Koronka do Bożego Miłosierdzia brzmiała głośnym echem w sercu tego, kto z Jezusem umierał patrząc na krzyż, wołając o miłosierdzie, które „za chwilę” wypłynie z przebitego boku. Kapłan leżący na rozpoczęcie liturgii twarzą do podłogi przypomina o tym, że i ja mam zejść do najniższych pokładów doliny pokory wobec niepojętej miłości Boga. Adoracja krzyża i Komunia – Słowa i Ciała. Cisza. Najciemniejsza noc.

I wielka liturgia Paschalna, rozpoczynająca się przypomnieniem wielkich dzieła Boga od stworzenia do odkupienia człowieka, w której czeka się ze wzbierającą radością na pierwsze od tygodni „Chwała na wysokości”, dzwony i śpiew uwielbienia. Serce niemal eksploduje, bo już wie. Znowu wie. Że tak się musiało stać, jak zapowiadali prorocy (Potem wziął Dwunastu i powiedział do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy i spełni się wszystko, co napisali prorocy o Synu Człowieczym. Zostanie wydany w ręce pogan, będzie wyszydzony, zelżony i opluty; ubiczują Go i zabiją, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Łk 18, 31-33). Biegnie z niewiastami do grobu (W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: "Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie"». Wtedy przypomniały sobie Jego słowa i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom.), przeżywając niezwykłe spotkanie z Aniołami i… niedowiarstwem Apostołów, którym słowa pierwszych świadków zmartwychwstania zdały się czczą gadaniną… (Łk 24, 11). Z Janem i Piotrem biegnie do grobu (J 20, 3-8), spotyka Jezusa przy łamaniu chleba w Emaus (Łk 24, 30-32) z Tomaszem wkłada rękę do Bogu i palce w miejsce gwoździ oraz przyjmuje pokój, jakiego świat dać nie może (J 20, 26-28).

Wypełniło się! Dokonało się! Grzech i śmierć pokonane, życie zwyciężyło! Brama nieba otwarta! Jezus żyje!

Mój Bóg jest potężny w swej mocy, a ja jestem Jego dzieckiem. Umiłowanym. W Jego zwycięstwie jest moje zwycięstwo (Ap 12, 11). W Jego ranach jest moje uzdrowienie (Iz 53, 5) i usprawiedliwienie (Rz 5, 9). On jest moim pokojem (Ef 2, 14). Pojednał mnie ze Sobą (Rz 5, 10), wykupił Swoją Krwią z niewoli grzechu i śmierci (1P 1, 18), tą Krwią oczyszcza moje sumienie z martwych uczynków i uzdalnia do służby Bogu (Hbr 9, 14). W Komunii świętej mam udział w Jego Ciebie i Krwi (1Kor 10, 16) i życie wieczne (J 6, 54, Hbr 10, 19).

Boże, bądź uwielbiony na wieki! Amen.