Słowo Życia - wrzesień 2021

Słowo Życia - wrzesień 2021

"syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi"(Mk 9,31) Jezus podąża do Jerozolimy. Ma jasno...

List do MPJ! - wrzesień 2021

List do MPJ! - wrzesień 2021

Mój Drogi! Moja Droga! Wrzesień zdaje się być przedziwnym miesiącem – dla osób związanych ze...

Słowo Życia - sierpień 2021

Słowo Życia - sierpień 2021

Błogosławiona jest, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. (Łk...

Dni skupienia na rok 2021/2022

Dni skupienia na rok 2021/2022

Program skupień:15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia; Konferencja 16.00 – Adoracja...

 • Słowo Życia - wrzesień 2021

  Słowo Życia - wrzesień 2021

 • List do MPJ! - wrzesień 2021

  List do MPJ! - wrzesień 2021

 • Słowo Życia - sierpień 2021

  Słowo Życia - sierpień 2021

 • Dni skupienia na rok 2021/2022

  Dni skupienia na rok 2021/2022

 • Moc Krwi

  Moc Krwi

 • Krew Chrystusa

  Krew Chrystusa

Myśl dnia

"Patrzmy uważnymi oczyma na Krew Chrystusa i poznajmy, jak bardzo jest ona droga Bogu, Jego Ojcu, skoro wylana dla naszego zbawienia, przyniosła całemu światu łaskę skruchy." św. Klemens II

Słowo Życia

"syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi"(Mk 9,31)

Jezus podąża do Jerozolimy. Ma jasno sprecyzowany, wyznaczony cel. To nie jest pochód triumfalny. Triumf zniewala. Idąc za Chrystusem nie zawsze będę zwycięzcą. On nigdy nie obiecywał tanich, łatwych rozwiązań.

Czytaj więcej

Czytania

 • Czytania na czwartek, 23 września 2021

  Czwartek XXV tydzień zwykły

  (Ag 1, 1-8)

  W drugim roku rządów króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesiąca Pan przemówił przez usta proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do arcykapłana Jozuego, syna Josadaka, tymi słowami: "Tak mówi Pan Zastępów:...

Przeczytaj rozważanie do dzisiejszej Ewangelii

 

 

Kalendarz

wrzesień 2021
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Słowo Życia - maj 2021

children-817365_640.jpg

„Wytrwajcie w miłości mojej!” (J 15,9)

Słowo Boże zaprasza nas do refleksji nad tym, co najistotniejsze, co charakteryzuje tożsamość ucznia Jezusa. Jan Apostoł, wierny świadek życia, słów i czynów Jezusa, pod koniec życia – zwracając się do wspólnoty wierzących – wielokrotnie powtarza słowa, które mogą być streszczeniem całej Ewangelii i trafnie wskazują to, co najważniejsze: : Miłujmy się nawzajem, bo miłość pochodzi od Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga, (…) bo Bóg jest miłością” (1 J 4,7-8).

Istotą chrześcijaństwa jest miłość. Najważniejsza jest miłość. Święty Jan wyróżnia trzy jej wymiary: miłość Boga Ojca do swojego Syna, miłość Jezusa Chrystusa do ludzi, miłość pomiędzy ludźmi – „Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem; miłujcie się wzajemnie." (J 15,9).

Na określenie tej miłości, która rodzi się z Boga i która winna przenikać wszystkich wierzących, ewangelista używa specyficznego terminu greckiego: agape. W ten sposób odróżnia miłość Bożą od miłości opartej jedynie na emocjach, upodobaniu, sympatii i namiętnościach oraz od życzliwej przyjaźni.…

Miłość Boża jest całkowicie bezinteresownym darem. Bóg kierowany miłością zniża się, schodzi do poziomu człowieka, a nawet staje się człowiekiem, aby być z tym, którego kocha, aby dla niego poświęcić samego siebie. Miłość Boża uprzedza zawsze miłość ludzką, to Bóg pierwszy szuka człowieka, grzesznego, wcale nie zasługującego na miłość, aby poruszyć jego serce i zapalić swoją miłością. Miłość Boża, obecna od początku w historii świata, objawiła się w pełni w Jezusie Chrystusie, w tym, co On powiedział, uczynił, przeżył, wycierpiał.

Jezus jest miłością. Kochać to znaczy być jak On. Kochać to znaczy tak jak On szukać chorych, przytulać wzgardzonych i poniżonych, być przyjacielem biednych i grzeszników. Kochać to znaczy – tak jak On – poświęcić życie dla innych. Kochać to naśladować Jego gesty dobra i miłosierdzia. Święty Paweł, pisząc do chrześcijan w Koryncie, stwierdza, iż prawdziwa miłość (agape) wyraża się przez przebaczenie, pokorę, hojność, służebność, dobroć, zaufanie i znoszenie wszystkiego (por. 1 Kor 13,1-13).

Zdajemy sobie sprawę, iż nie jest to łatwe zadanie. Prawdziwie kochać może tylko ten, kto czuje się kochany, kto doświadcza miłości. To nie przypadek, że najwięcej i najpiękniej o Bożej miłości napisał święty Jan, zwany „umiłowanym uczniem” Jezusa. Przydomek ten nie oznacza jednak, że był on przez Jezusa kochany bardziej niż inni, ale że on pozwalał się kochać, pozwalał się przenikać i kształtować Bożej miłości, ufnie przyjmował ją i akceptował. Jan wcześniej niż inni (…) zrozumiał, że bardziej aniżeli to, co robimy dla Boga, liczy się to, co On czyni dla nas, dlatego podczas ostatniej wieczerzy po prostu oparł głowę na sercu Jezusa, napełniając się Jego miłością.

Prośmy Jezusa o doświadczenie Jego bezgranicznej i wszechmogącej miłości. Odkrywajmy ją w historii naszego życia i na kartach Pisma Świętego, napełniajmy się nią, doświadczając Bożego przebaczenia i przystępując do stołu Eucharystii. …

Ks. P. Bałoniak, „Zasłuchani w Słowo”, str.42 (Najważniejsza jest miłość)