Myśl dnia

"Patrzmy uważnymi oczyma na Krew Chrystusa i poznajmy, jak bardzo jest ona droga Bogu, Jego Ojcu, skoro wylana dla naszego zbawienia, przyniosła całemu światu łaskę skruchy." św. Klemens II

Słowo Życia

"syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi"(Mk 9,31)

Jezus podąża do Jerozolimy. Ma jasno sprecyzowany, wyznaczony cel. To nie jest pochód triumfalny. Triumf zniewala. Idąc za Chrystusem nie zawsze będę zwycięzcą. On nigdy nie obiecywał tanich, łatwych rozwiązań.

Czytaj więcej

Czytania

  • Czytania na czwartek, 23 września 2021

    Czwartek XXV tydzień zwykły

    (Ag 1, 1-8)

    W drugim roku rządów króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesiąca Pan przemówił przez usta proroka Aggeusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judy, i do arcykapłana Jozuego, syna Josadaka, tymi słowami: "Tak mówi Pan Zastępów:...

Przeczytaj rozważanie do dzisiejszej Ewangelii

 

 

Kalendarz

wrzesień 2021
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Słowo Życia - sierpień 2021

the-annunciation-2193543_1920.jpg

Błogosławiona jest, któraś uwierzyła,

że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. (Łk 1,45)

Słowa Elżbiety wypowiedziane do Maryi możemy odczytać jako drogowskaz i zaproszenie, abyśmy od Matki Jezusa uczyli się postawy zawierzenia Ojcu swojego życia.
Elżbieta wskazuje na Maryję jako na tą, która jest błogosławiona ponieważ uwierzyła. Kilka wersetów wcześniej, we fragmencie opisującym zwiastowanie Maryi, czytamy słowa Anioła, który zwraca się do Niej: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.

Czym jest owo błogosławieństwo? Jest ono wybraniem, szczególnym obdarowaniem.

Błogosławić benedictire znaczy wezwać nad kimś Bożą obecność, nie jako okryć osobę Bogiem, ogarnąć dobrem, miłością.

 

Błogosławieństwo wskazuje na relację między Osobą obdarowującą, a obdarowaną. Maryja w pełni przyjęła to obdarowanie - którym było dla Niej macierzyństwo, Syn Boży mający właśnie z Niej się narodzić. Taka otwartość na Dar wypływa przede wszystkim z życia wiarą, z postawy ufnego zawierzenia siebie Bogu. Życie Maryi z Jezusem zaczyna się właśnie od powierzenia siebie Bogu i poddaniu się Jego prowadzeniu, po drogach po ludzku nie zrozumiałych: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”.

Maryja uwierzyła słowom Anioła, przyjęła Boży plan względem niej, pomimo nie rozumienia: „jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Maryja jest wrażliwa na działanie Boga w Jej życiu, wchodzi w relacje z Nim powierzając się Jemu bez reszty. Uznaje Boga za Pana Jej życia i z uważnością „czyta” wydarzenia, konkretne sytuacje zachowując je w sercu i rozważając co znaczą dla Niej. Nie jest ukierunkowana na samą siebie, lecz cała zwrócona ku Bogu, ku Jego woli.

Życie mamy tylko jedno, niech będzie ono nieustanną odpowiedzią na Boże obdarowanie; niech błogosławieństwo Maryi stanie się i naszym udziałem, byśmy wraz z Nią uwielbiali Boga, teraz na ziemi i na wieki w Niebie.

s.Bernadetta MSC