Myśl dnia - Maryja

Maryja staje pomiędzy swym Synem a ludźmi w sytuacji ich braków, niedostatków i cierpień. Staje «pomiędzy», czyli pośredniczy, nie jako obca, lecz ze stanowiska Matki, świadoma, że jako Matka może — lub nawet więcej: «ma prawo» — powiedzieć Synowi o potrzebach ludzi. (Encyklika Redemptoris Mater, nr 21)

Słowo Życia

Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga (Mt 22, 15-21)Chrześcijanin jest powołany do konkretnego angażowania się w rzeczywistości doczesne, ale oświecając je światłem, które pochodzi od Boga. Zawierzanie przede wszystkim Bogu i pokładanie w Nim nadziei nie oznaczają ucieczki od rzeczywistości, a raczej pracowite oddawanie Bogu tego, co należy do Niego.

Czytaj więcej  

Czytania

  • Czytania na sobotę, 5 sierpnia 2023

    Sobota XVII tydzień zwykły

    (Kpł 25, 1. 8-17)

    Pan powiedział do Mojżesza na górze Synaj: "Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razy po siedem lat, tak że czas siedmiu lat szabatowych będzie obejmował czterdzieści dziewięć lat. Dziesiątego dnia siódmego miesiąca...

Przeczytaj rozważanie do dzisiejszej Ewangelii

 

 

Kalendarz

październik 2023
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Słowo Życia - październik 2023 r.

Czytaj więcej...

Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara,

a Bogu to, co należy do Boga (Mt 22, 15-21)

Ewangelia... (Mt 22, 15-21) przedstawia znów spotkanie twarzą w twarz Jezusa z Jego przeciwnikami. Tematemrozmowy jest sprawa podatku dla cezara: jest to kwestia drażliwa, dotycząca słuszności lub niesłuszności płacenia podatku cesarzowi rzymskiemu, któremu podlegała Palestyna w czasach Jezusa. Stanowiska były różne. Dlatego pytanie postawione przez faryzeuszy: Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie? (w. 17), stanowi pułapkę dla Nauczyciela.

Czytaj więcej...

Słowo Życia - wrzesień 2023 r.

 Czytaj więcej...Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo (Rz 13, 8)

W poprzednich zdaniach swojego Listu (Rz 13, 1-7) św. Paweł mówi o długu, który mamy wobec władzy świeckiej (posłuszeństwo, szacunek, płacenie podatków, itp.), podkreślając, że spłacanie tego długu również powinno być ożywione miłością.

Czytaj więcej...

Słowo Życia - sierpień 2023

Czytaj więcej...

Wielbi dusza moja Pana (Łk 1, 46)

Kiedy człowiek stanął na Księżycu, wypowiedziane zostało zdanie, które stało się słynne: «Jest to mały krok dla człowieka, wielki skok dla ludzkości». Istotnie, było to dla ludzkości osiągnięcie historyczne. Lecz dziś, we Wniebowzięciu Maryi, świętujemy nieskończenie większą zdobycz. Matka Boża stanęła w raju - nie poszła tam jedynie duchem, ale również z ciałem, całą sobą. Ten krok małej Dziewicy z Nazaretu był ogromnym skokiem naprzód ludzkości.

Czytaj więcej...

Słowo Życia - lipiec 2023

Czytaj więcej...

Oto siewca wyszedł siać (Mt 13, 3)

Po raz kolejny w swoim życiu słyszymy przypowieść o siewcy. Wiemy już dobrze, że Siewcą jest Chrystus, a ziarnem – Jego Słowo, zaś miejsce, na które ono pada symbolizuje serce człowieka. Jesteśmy więc dziś zaproszeni do tego, by zbadać glebę swojego serca, zobaczyć, czy jest we mnie otwartość na Boże Słowo, na to, czego pragnie ode mnie Bóg.

Najpierw możemy na nowo zadziwić się hojnością Siewcy, który rzuca ziarno nie tylko na miejsca żyzne, starannie uprawione, dające pewność obfitego plonu. On sieje także na drogę, między ciernie i na skałę.

Czytaj więcej...

Słowo Życia - czerwiec 2023

Czytaj więcej...

Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli (Mt 10, 31)

W ostatnią niedzielę czerwca trzykrotnie słyszymy w liturgii słowa NIE BÓJCIE SIĘ. Jezus doskonale wie, co to strach, sam bał się aż do krwawego potu (por. Łk 22, 44). Film "Pasja" Mela Gibsona poruszająco pokazuje ten lęk i pokonanie go. To pierwsza ważna podpowiedź dla nas - lęk jest, przychodzi, ale można go pokonać! Syn Boży woła do Ojca, chroni się w Jego miłości i chociaż początkowo prosi o oddalenie kielicha, ostatecznie zdaje się na Jego wolę (por. Łk 22,42). Umocniony, gotowy wychodzi na spotkanie Judasza. Nie broni się, milczy, choć tyle Mu zarzucają i tak kłamią, i tak dręczą, Jego siła jest w zawierzeniu Ojcu i miłości do nas.

Czytaj więcej...

Słowo Życia - maj 2023

Czytaj więcej...

Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata (Mt 28, 20)

Różni ludzie pojawiają się w ciągu dziejów, aby ogłaszać swoje hasła czy obietnice. Jezus gwarantuje, że pozostanie z tymi, którzy Mu uwierzyli. To dla nas zobowiązanie; przecież przekazuje On nam także władzę nauczania i uświęcania, i nie powinniśmy rezygnować z tych darów. Tylko Jego władza jest autentyczna i stabilna; jeśli jej zaufamy, zyskamy pewność swoich losów i losów świata. Kto wątpi w słowo Zbawiciela, jest zdany jedynie na własne sny, które na pewno nie wystarczą wobec wyzwań życia. Możemy z łaską Bożą zyskać przekonanie, że nie stajemy wobec nich sami, to daje nam siłę do podejmowania codziennych powinności.

Czytaj więcej...

Słowo Życia - kwiecień 2023

Czytaj więcej...

Idźcie i oznajmijcie moim braciom:
niech udadzą się do Galilei,
tam Mnie zobaczą Mt 28, 10

(...) Mateuszowy opis (por. Mt 28, 8-15) pięknie wskazuje, że to niewiasty są pierwszymi, którym Chrystus się ukazuje (por. Mt 28, 9). W kulturze żydowskiej i rzymskiej to niemożliwe, tam tylko mężczyźni mieli władzę i rządzili. Kobiety spychane były z życia społecznego i nie dawano im rangi autorytetu. Jezus zaś ukazuje się najpierw niewiastom. Niektórzy mówią, że to dlatego, iż one trwały przy Jego ukrzyżowaniu (por. J 19, 25-27).

Czytaj więcej...

Słowo Życia - marzec 2023

Czytaj więcej...

Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, stanie się źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu (J 4, 13-14)

W rozmowie z Samarytanką przy studni Jakubowej - która wśród opowieści ewangelicznych lśni niczym perła - Jezus mówi o wodzie jako o żywiole najprostszym, lecz życiodajnym, najbardziej pożądanym przez ludzi przywykłych do życia na pustyni. Nie trzeba wielu wyjaśnień, żeby zrozumieć, co znaczy woda.
Woda źródlana służy naszemu życiu ziemskiemu, podczas gdy woda żywa, o której mówi Jezus, daje życie wieczne.

Czytaj więcej...

Równe szanse - rozważanie niedzielne

Czytaj więcej...

Iz 58, 7 –10. Tekst proroka Izajasza jest bardzo bliski wszystkim czerpiącym modlitwą ze źródła Bożego Słowa. Pojawia się nader często, co nie trudno zauważyć, w liturgii Kościoła. Mimo przypuszczalnie trzech różnych autorów, intuicja zwoju Izajasza idzie jasno ku jednemu celowi. To właśnie najlepiej świadczy o fakcie, że nadrzędnym autorem natchnionych tekstów Pisma Świętego jest Bóg, a ludzcy pisarzy co najwyżej usługują Mu talentem, gramatyką czy piórem. Rozdział podany na modlitwę wewnętrzną tej niedzieli to Trito-Izajasz, a więc ostatni z trzech spisujących słowa księgi. Świadectwo proroka można nazwać stanowczym traktatem o praktycznej miłości bliźniego. Zostaje ono wplecione w szerszy kontekst rozdziału pięćdziesiątego ósmego, z którego Izajasz – ku zdziwieniu czytelników – wyprowadza temat autentycznego postu.

Czytaj więcej...