Myśl dnia

"Radosna miłość, która przynosi duszy szczęście, zasadza się na cierpieniu: nie ma miłości bez wyrzeczeń." Św. Josemaria Escriva

Słowo Życia

 Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. (Łk 3, 21)
Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina Chrzest Jezusa jest z Jego strony przyjęciem i zapoczątkowaniem Jego posłania Cierpiącego Sługi. Jezus pozwala zaliczyć się do grzeszników. Jest już "Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata"...

Czytaj więcej

Czytania

  • Czytania na sobotę, 29 stycznia 2022

    Sobota III tydzień zwykły

    (2 Sm 12,1-7a.10-17)

    Pan posłał do Dawida proroka Natana. Ten przybył do niego i powiedział: „W pewnym mieście było dwóch ludzi, jeden był bogaczem, a drugi biedakiem. Bogacz miał owce i bydła wiele, biedak nie miał nic, prócz...

Przeczytaj rozważanie do dzisiejszej Ewangelii

 

 

Kalendarz

styczeń 2022
N P W Ś C Pt S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Słowo Życia - styczeń 2022

Czytaj więcej...

Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. (Łk 3, 21)

W Niedzielę Chrztu Pańskiego rozważamy fragment Ewangelii Św. Łukasza (3, 15-16. 21-22). Cała akcja rozgrywa się nad brzegiem rzeki Jordan. Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana…

Co takiego musiało być w zachowaniu, nauczaniu Jana Chrzciciela, że wszyscy do niego ciągnęli? Szukali u Niego rady "Cóż więc mamy czynić?"

Czytaj więcej...

Słowo Życia - grudzień 2021

Czytaj więcej...

"Nauczycielu, co mam czynić?" (Łk 3, 12b)

Jezus uczy, iż każda ważna decyzja powinna być poprzedzona modlitwą. Ale tym kompasem codziennych wyborów niewątpliwie powinna być czynna miłość. Wiara bez uczynków jest martwa. Dobrze ukształtowane sumienie podpowiada jaką opcję wybrać, czy to na rzecz ubogich, sąsiadów, własnego otoczenia. Miłosć jest twórcza i bardzo pomysłowa. Nie ma problemu, kiedy musimy wybierać pomiędzy dobrem a złem. Decyzja winna być jasna. Dużo gorzej, kiedy wszystkie możliwości pomiędzy którymi mamy wybierać, są dobre.

Czytaj więcej...

Słowo Życia -listopad 2021

Czytaj więcej...

Uważajcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe

wskutek obżarstwa, pijaństwa i spraw doczesnych...

Czuwajcie i módlcie się (Łk 21, 34-36)

Co roku, w niedzielę po uroczystości Chrystusa Króla, rozpoczyna się czas Adwentu. Pierwsza Niedziela Adwentu wprowadza nas również w nowy rok liturgiczny w Kościele. Możemy więc, z całą pewnością uznać, że Słowo Boże podarowane nam właśnie na ten dzień jest niczym drogowskaz ukazujący nam właściwy kierunek, jaki mamy obrać na naszej osobistej drodze życia przez najbliższy rok.

Czytaj więcej...

Słowo Życia - październik 2021

Czytaj więcej...

A żadne stworzenie nie jest ukryte

przed obliczem Jego
Hbr 4, 13

"Boże mój, uwielbiam Cię, jako Tego który dostrzega wszystkie rzeczy. Znasz wszystko w sposób zarówno odmienny, jak i wyższy od wszelkiej wiedzy, jaka może przysługiwać stworzeniom...
Wielki mój Boże, znasz wszystko co jest we wszechświecie, ponieważ Ty sam go stworzyłeś. Jest on dziełem rąk Twoich.

Czytaj więcej...

Słowo Życia - wrzesień 2021

Czytaj więcej...

"syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi"(Mk 9,31)

Jezus podąża do Jerozolimy. Ma jasno sprecyzowany, wyznaczony cel. To nie jest pochód triumfalny. Triumf zniewala. Idąc za Chrystusem nie zawsze będę zwycięzcą. On nigdy nie obiecywał tanich, łatwych rozwiązań. Nigdy nie udawadniał, że pójście za Nim będzie związane z czymś, co rozumiemy jako karierę czy ludzkie szczęście. Bardzo otwarcie i szczerze mówi, że zostanie "wydany". To nie jest łatwa perspektywa.

Czytaj więcej...

Słowo Życia - sierpień 2021

Czytaj więcej...

Błogosławiona jest, któraś uwierzyła,

że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. (Łk 1,45)

Słowa Elżbiety wypowiedziane do Maryi możemy odczytać jako drogowskaz i zaproszenie, abyśmy od Matki Jezusa uczyli się postawy zawierzenia Ojcu swojego życia.
Elżbieta wskazuje na Maryję jako na tą, która jest błogosławiona ponieważ uwierzyła. Kilka wersetów wcześniej, we fragmencie opisującym zwiastowanie Maryi, czytamy słowa Anioła, który zwraca się do Niej: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.

Czym jest owo błogosławieństwo? Jest ono wybraniem, szczególnym obdarowaniem.

Czytaj więcej...

Słowo Życia - lipiec 2021

Czytaj więcej...

Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie

i wypocznijcie nieco (Mk 6, 31a)

Słowa z Ewangelii św. Marka to zaproszenie Jezusa skierowane do Apostołów, aby odpoczęli po trudach swojej pierwszej wyprawy misyjnej. Uczniowie z entuzjazmem opowiadali swojemu Nauczycielowi o znakach i cudach, dokonywanych w Jego Imię. Tak wielkie było ich zaangażowanie, że nawet na posiłek nie mieli czasu (Mk 6, 31). Tylu ludzi potrzebowało ich pomocy, wsparcia, zauważenia… I w tym momencie Jezus zatroskany o Apostołów, daje im polecenie: Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco.

I do nas także Jezus dzisiaj kieruje te słowa.

Czytaj więcej...

Słowo Życia - czerwiec 2021

 Czytaj więcej...

...kto pełni wolę Bożą,

ten jest Mi bratem, siostrą i matką (Mk 3, 35)

Ewangelia w pierwszą niedzielę czerwca rysuje przed nami ciekawy, choć dobrze nam znany obraz. Poznajemy na nim wśród tłumów słuchających Jezusa Jego Matkę, Maryję, która chce się spotkać ze swoim Synem. Wynik tej sytuacji jest zaskakujący, bo Jezus wypowiada słowa, które może nas mogą zaskoczyć, ale przede wszystkim powinny dać nam do myślenia. Słyszymy, że krewnymi Jezusa są Ci, którzy pełnią wolę Bożą (por. Mk 3, 31-35). Chrystus tymi słowami, wcale nie odwraca się od Matki, wręcz przeciwnie – wskazuje na Nią, jako na wzór pełnienia woli Bożej.

Czytaj więcej...

Słowo Życia - maj 2021

Czytaj więcej...

„Wytrwajcie w miłości mojej!” (J 15,9)

Słowo Boże zaprasza nas do refleksji nad tym, co najistotniejsze, co charakteryzuje tożsamość ucznia Jezusa. Jan Apostoł, wierny świadek życia, słów i czynów Jezusa, pod koniec życia – zwracając się do wspólnoty wierzących – wielokrotnie powtarza słowa, które mogą być streszczeniem całej Ewangelii i trafnie wskazują to, co najważniejsze: : Miłujmy się nawzajem, bo miłość pochodzi od Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga, (…) bo Bóg jest miłością” (1 J 4,7-8).

Czytaj więcej...