Myśl dnia - Maryja

Maryja staje pomiędzy swym Synem a ludźmi w sytuacji ich braków, niedostatków i cierpień. Staje «pomiędzy», czyli pośredniczy, nie jako obca, lecz ze stanowiska Matki, świadoma, że jako Matka może — lub nawet więcej: «ma prawo» — powiedzieć Synowi o potrzebach ludzi. (Encyklika Redemptoris Mater, nr 21)

Słowo Życia

Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga (Mt 22, 15-21)Chrześcijanin jest powołany do konkretnego angażowania się w rzeczywistości doczesne, ale oświecając je światłem, które pochodzi od Boga. Zawierzanie przede wszystkim Bogu i pokładanie w Nim nadziei nie oznaczają ucieczki od rzeczywistości, a raczej pracowite oddawanie Bogu tego, co należy do Niego.

Czytaj więcej  

Czytania

  • Czytania na sobotę, 5 sierpnia 2023

    Sobota XVII tydzień zwykły

    (Kpł 25, 1. 8-17)

    Pan powiedział do Mojżesza na górze Synaj: "Policzysz sobie siedem lat szabatowych, to jest siedem razy po siedem lat, tak że czas siedmiu lat szabatowych będzie obejmował czterdzieści dziewięć lat. Dziesiątego dnia siódmego miesiąca...

Przeczytaj rozważanie do dzisiejszej Ewangelii

 

 

Kalendarz

październik 2023
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Słowo Życia - wrzesień 2022

dobry%20Pasterz.jpg

„Cieszcie się ze mną, bo znalazłem moją zaginioną owcę” (Łk 15, 6)

Znamy doskonale przypowieść o zagubionej owcy. Jest to jedna z trzech opisanych przez św. Łukasza przypowieści o miłosierdziu. Jej opis słyszymy w 24 niedzielę zwykłą, na kilka dni przed świętem Podwyższenia Krzyża Świętego.
Patrząc na Krzyż łatwo przychodzi nam na myśl fakt śmierci Chrystusa i ogromu Jego Krwi przelanej za nas - Pasterz, który umiera, życie swoje oddając za owce. Taką właśnie ma wartość każdy z nas – życie Pasterza.

Wyobraź sobie taką sytuację: pasterz spostrzega, że brakuje jednej owcy wśród stada. Poruszony miłością do owcy i troską o nią idzie, aby ją odnaleźć. Zależy Mu na każdej, więc nie szczędzi sił, nie kalkuluje czy to się opłaca.

Owca zginęła, więc chce ją odnaleźć. Utrudzony wreszcie dostrzega ją z daleka, zbliża się do niej, zlęknionej i drżącej, pochyla się nad nią i delikatnie bierze na swoje ramiona. Już jest bezpieczna. Owca nie usłyszała krzyku pasterza za to, że odeszła od stada; przeciwnie, poczuła ciepło, silne ramiona, które tuliły ją z czułością. Jezus rozradował się z odnalezionej owcy; ważniejsze jest dla Niego to, że ocalała niż sam fakt jej odejścia ze stada.

Jezusowe Serce przepełnione jest miłością Ojca do każdego człowieka – owcy, która została Mu powierzona. Jezus wie, że jest wolą Miłosiernego Ojca, aby nic nie stracił z tego wszystkiego co Ojciec Mu dał (por. J 6,39) i za wszelką cenę chce tą wolę wypełnić. Jezus wciąż zabiega o to, aby nikt nie wyrwał z Jego ręki tych, których dał Mu Ojciec (por. J 10, 28-29). „Ojcze chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze Mną tam gdzie Ja jestem” (J 17, 24) – pragnieniem Jezusa jest, aby każdy żył z Nim w niebie, na zawsze.

Jakie są moje codzienne wybory, podejmowane decyzje? Czy kieruję się w nich tym, by gromadzić sobie skarby w niebie, czy raczej chcę przypodobać się innym rezygnując z wartości, których uczy mnie Jezus?

Pragnienia, które pielęgnuję w swoim sercu – czy otwierają mnie na Boga i moich bliźnich? Czy chcę, czy staram się zabiegać o zbawienie swoje i tych, których Bóg mi powierzył (bliscy, znajomi z pracy, podopieczni, …)? Czy pragnę szczęścia dla innych? Czy otaczam modlitwą ludzi, którzy pogubili się w życiu; a może pogardzam nimi i wydaję krzywdzące osądy? Czy umiem ucieszyć się sukcesami innych, ich rozwojem i wzrastaniem na drodze wiary, czy raczej porównuję się i żywię zazdrość?

Przyjrzę się dzisiaj miłosiernej postawie Jezusa, i poproszę Go, abym był zdolny do wychodzenia naprzeciw tym, którzy są w potrzebie. Poproszę Go, aby wypełnił moje serce miłością, odwagą i zapałem w poszukiwaniu tych, którzy się pogubili; abym nie był obojętny. Pierwszym i najważniejszym krokiem na tej drodze jest moja modlitwa.

Niech Maryja uczy nas szczerej modlitwy, niech dopomaga nam w tym, aby nasze serca kształtowały się na wzór miłosiernego Serca Jej Syna - Jezusa.

s.Bernadetta, MSC