Miasteczko - co to za miejsce?

miasteczko_krwi_chrystusa_rawa%20(14).JPG

Miasteczko Krwi Chrystusa

To miejsce położone na wsi, a dlaczego nazywamy je Miasteczkiem?

Historia Miasteczka Krwi Chrystusa w Chrustach koło Rawy Mazowieckiej sięga ostatnich 19 lat. W Domach Misyjnych Misjonarzy Krwi Chrystusa, w których też mieszkałyśmy i służyłyśmy, już wcześniej zaczęły się pojawiać osoby, które potrzebowały różnorakiej pomocy.

Domy zakonne nie były jednak przystosowane do jej udzielania. Pojawiła się wtedy idea Miasteczka, w którym mieszkałyby rodziny żyjące duchowością Krwi Chrystusa, gotowe podjąć się szeroko pojętej pomocy osobom z problemami. Miały przyjmować pod opiekę dzieci i dorosłych, na krótszy lub dłuższy czas i pomóc im stanąć na nogi, poradzić sobie z problemami i wystartować na nowo. Pomóc w tym miała rodzinna atmosfera, w której każdy będzie czuł się dobrze, i w której będzie można wrócić do Pana Boga lub znaleźć drogę do Niego.

Miejsce się znalazło i w 1993 roku na terenie byłego PGR na granicy Rawy Mazowieckiej zamieszkała pierwsza rodzina. Państwo Wolańscy robili co mogli, aby zagospodarować teren i równocześnie tworzyć dom dla pierwszych jego mieszkańców. Nie było łatwo, dziś tym bardziej dziękujemy Im za ofiarną służbę.

W 1996 roku zamieszkały w Miasteczku Siostry Misjonarki Krwi Chrystusa i to one dalej poprowadziły Dzieło Charytatywne Zgromadzenia.

W czasie dziewiętnastu lat wiele się tu zmieniło. Ludzie, którzy kiedyś szukali tu pomocy lub oddechu przy Panu Bogu, dziś często z radością wspominają okres swojego życia spędzony tutaj (przez cały ten czas przewinęło się przez Miasteczko, oficjalnie wtedy Rodzinny Ośrodek Formacji Chrześcijańskiej, około 450 osób). Ślady ich pracy są widoczne – dom, domki, kapliczki, Droga Krwi Chrystusa, plac zabaw, sadzenie lasu… wiele tego było. W 2011 roku z okazji 18. rocznicy powstania Miasteczka spotkaliśmy się z jego dobroczyńcami, dawnymi mieszkańcami i tymi, którzy teraz korzystają z daru tego miejsca lub przyjeżdżają, by brać udział w prowadzonych tu nabożeństwach. Wspomnieniom nie było końca, a przy oglądaniu specjalnie przygotowanej prezentacji cała historia stawała przed oczami, tamte chwile stały się nagle żywe i aktualne… Niektórzy dawni dobroczyńcy i mieszkańcy już nie żyją, dziękowaliśmy Panu Bogu za nich i ich wkład w rozwój tego miejsca.

W ostatnich latach charakter Miasteczka zmienił się. Na jego terenie obecnie znajduje się Dom Generalny Wspólnoty Sióstr, Wydawnictwo „Krew i Ogień” oraz Centrum Duchowości. Można tu przyjechać na rekolekcje wspólnotowe lub indywidualne, na odpoczynek duchowy bądź wziąć udział w nabożeństwie do Krwi Chrystusa (każdy piątek roku z wyjątkiem Wielkiego Piątku, od godziny 19.00) lub do Niepokalanego Serca Maryi,jako zadośćuczynienie Matce Bożej (w każdą pierwszą sobotę miesiąca, od godziny 15.00). Każdego dnia od porannej Mszy świętej do godziny 21.00 wystawiony jest Najświętszy Sakrament, można więc włączyć się w adorację, trwać przed Panem i polecać Mu wszystkie swoje (i nie tylko swoje) sprawy. Modlimy się także, w ramach tzw. Nieustającej Nowenny, w intencjach polecanych nam osobiście, telefonicznie, listownie czy mailowo.

Jak wciąż się przekonujemy, Pan Bóg lubi wysłuchiwać modlitwy swoich dzieci i wielu tu przyjeżdżających odkrywa na nowo lub pogłębia swoją relację z Nim, doświadczając mocy Jego Przenajdroższej Krwi, doświadczając nowej nadziei, nowego życia.

W Miasteczku mamy szczęście czcić maleńki fragment korony cierniowej Pana Jezusa. Ten znak przeogromnej miłości Boga do człowieka wciąż na nowo przypomina o darze odkupienia i o cenie, jaką Bóg zapłacił za każdego z nas – Cenie Jego Krwi. To Ona oczyszcza nas, uwalnia, uzdrawia i uświęca, nadając głęboki sens naszemu życiu. To miejsce, w którym dokonywać się może najgłębsze spotkanie Boga i człowieka, w którym może następować prawdziwa przemiana i wymiana: – życia za Życie i miłości za Miłość.

Zapraszamy do odwiedzin i do wspólnej modlitwy, aby uwielbiać Boga za bezcenny dar Jego Krwi.

Błogosławiona Krew Jezusowa!

s. Gertruda Bociąg 

Miasteczko Krwi Chrystusa w Rawie Mazowieckiej

Chrusty 1a

96-200 Rawa Mazowiecka

Tel.  046 814 42 69