Italiano

Myśl dnia

"Kościół potrzebuje zostać zbawiony przez kogoś, kto cierpi, kogoś, kto nosi w sobie mękę Chrystusa" bł. Paweł VI

Słowo Życia

Jeśli będziecie trwali we Mnie i słowa moje w was będą trwały, cokolwiek będziecie chcieli, proście, a stanie się wam. (J 15, 7)

Trwając więc w Chrystusie, cóż mogę pragnąć, jak nie tego tylko, co jest zgodne z wolą Chrystusa? Cóż mogę chcieć, trwając w Zbawicielu, jak tylko tego, co nie jest obce zbawieniu? Bowiem czego innego pragniemy, bo jesteśmy w Chrystusie, a czego innego, bo jesteśmy jeszcze na tym świecie; ponieważ zaś mieszkamy na tym świecie, przydarza nam się czasami, że prosimy o to, o czym wiemy, że nie jest dla nas pożyteczne.

Czytaj więcej...

Czytania

  • Czytania na piątek, 20 kwietnia 2018

    Dzień powszedni

    (Dz 9, 1-20)
    Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jeruzalem mężczyzn i kobiety, zwolenników tej...

Przeczytaj rozważanie do dzisiejszej Ewangelii

 

 

Kalendarz

kwiecień 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

"Miłosierdzie" - rozważania do różańca Krwi Chrystusa

sector76791683.jpg
 
 
    Oto wielkimi krokami zbliżamy się ku końcowi błogosławionego czasu Wielkiego Postu. Dziękując Panu Bogu za wielkie rzeczy, które w tym okresie czyni w naszym życiu, prośmy za tymi, których serca są zamknięte, aby Boże miłosierdzie dokonało w nich cudów Bożej miłości. Zapraszamy do modlitwy różańcem do Krwi Chrystusa, aby Przenajdroższa Krew uwalniała, oczyszczała, uzdrawiała, uświęcała i chroniła, według tego, czego każdy z nich najbardziej potrzebuje.
A jeśli Ty odnajdujesz się w tych rozważaniach - módl się też za siebie. I za autorkę tekstu również.
Pozdrawiam.
s. Gertruda

 

 

Tajemnica I   Pan Jezus przelał Krew podczas obrzezania

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus. (Łk 2, 21)

            Panie, przez tajemnicę Twojego obrzezania uświęcaj Kościół, jego pasterzy i wiernych, udzielaj siły do świadczenia o Tobie dla męczenników oraz zatrzymaj falę islamu, bezbożnictwa i prześladowań.

Tajemnica II   Pan Jezus przelał Krew podczas modlitwy w Ogrójcu

Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. (Łk 22, 44)

            Panie, przez tajemnicę Twojej modlitwy w Ogrójcu uwalniaj wszystkich osaczonych przez lęk przed konsekwencjami przeszłości i przed przyszłością, udziel im łaski całkowitego zawierzenia Twojemu miłosierdziu.

Tajemnica III   Pan Jezus przelał Krew podczas biczowania

Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. (Mt 27, 26)

            Panie, przez tajemnicę Twojego biczowania uwalniaj wszystkich, którzy trwają w nieczystości, oczyszczaj ich dusze i ciała, uzdalniaj do miłości Ciebie i innych w wolności i godności dzieci Bożych. Powstrzymaj tych, którzy niszczą czystość i godność w ludziach.

Tajemnica IV   Pan Jezus przelał Krew podczas cierniem ukoronowania

Ubrali Go w purpurę uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: „Witaj, Królu Żydowski!” (Mk 15, 17-18)

            Panie, przez tajemnicę Twojej korony cierniowej uwalniaj wszystkich zniewolonych przez władzę, pieniądze, żądzę posiadania. Przemieniaj ich serca, aby posiadane dobra używali w służbie braciom, a sprawowana władza była służbą w Twoje Imię.

Tajemnica V   Pan Jezus przelał Krew na Drodze Krzyżowej

A On sam, dźwigając krzyż, wszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. (J 19, 17)

            Panie, przez tajemnicę Twojej drogi krzyżowej ogarniaj i przemieniaj Twoim miłosierdziem wszystkich cierpiących na duszy i ciele. Niech swoje cierpienie jednoczą z Twoim, a jeśli taka wola Twoja, niech w Twoich ranach znajdą uzdrowienie.

Tajemnica VI   Pan Jezus przelał Krew podczas ukrzyżowania

Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?” (Mt 27, 46)

            Panie, przez tajemnicę Twojej krzyżowej śmierci udziel konającym łaski dobrej śmierci, przyjmij zmarłych do nieba, udziel potrzebnych łask cierpiącym po stracie bliskich oraz tym, którzy towarzyszą swoim bliskim w ostatnich chwilach ich ziemskiego życia.

Tajemnica VII   Pan Jezus przelał Krew podczas przebicia boku włócznią

Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła Krew i woda. (J 19, 33-34)

            Panie, przez tajemnicę Twojego przebitego boku wylewaj zdroje miłosierdzia na zatwardziałych grzeszników, udziel łaski dobrej spowiedzi tym, którzy z różnych powodów odwlekają przystąpienie do tego sakramentu i napełnij spowiedników światłem i miłością.