Myśl dnia

„Pan jest cierpliwy i ma wielkie miłosierdzie. W swojej ekonomii potrafi wykorzystać nawet nasze błędy, jeśli złożymy je na Jego ołtarzu.” Św. Edyta Stein

Słowo Życia

„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują.” (Mt 5,44)

To, że nasz Ojciec Niebieski nie odmawia złym dostępu do słońca, a niesprawiedliwym do deszczu, czyli do swojej miłości, nie znaczy, że pochwala zło i niesprawiedliwość. Jego miłość jest dla nich szansą ku nawróceniu i podążaniu drogą dobra i sprawiedliwości. Z tego wynika, że ten, kto jest moim wrogiem, nieprzyjacielem, tym samym nie przestaje być umiłowanym dzieckiem Boga, za którego umarł na krzyżu Syn Boży.

Czytaj więcej

Czytania

  • Czytania na wtorek, 18 lutego 2020

    Wtorek - wspomnienie dowolne św. Teotoniusza, zakonnika

    (Jk 1, 12-18)

    Błogosławiony mąż, który oprze się pokusie: gdy zostanie poddany próbie, otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, którzy Go miłują. Kto doznaje pokusy, niech nie mówi: «Bóg mnie kusi». Bóg bowiem ani...

Przeczytaj rozważanie do dzisiejszej Ewangelii

 

 

Kalendarz

luty 2020
N P W Ś C Pt S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

1.Droga pokory na tej ziemi – to wejście do Królestwa Bożego

Czytaj więcej...

 

24 listopada

1. Droga pokory na tej ziemi – to wejście do Królestwa Bożego

    Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. A kto w taki sposób służy Chrystusowi, podoba się Bogu i ma uznanie u ludzi (Rz 14, 17-18). Pokora to prawda, a prawda to Chrystus (J 14, 6). Aby zatem wejść do Królestwa i osiągnąć je na wieki, trzeba żyć w prawdzie, to znaczy w Chrystusie. Prawda, przyjęta w pokorze, nie niszczy, lecz wyzwala (J 8, 31-32) i prowadzi do pełni. Do nieba.

 

"Jezus przychodzi zamieszkać tam, gdzie nikt nie chce przyjść ..."

Czytaj więcej...

 

   Grudniowe Fragmenty dla zachęty zaczerpnięte zostały z książki ks. W. Wermtera CPPS, Pokora. Chrześcijańska droga do zwycięstwa, Wydawnictwo POMOC 2001. Słowo „pokora” może odstraszać… Z drugiej strony – Jezus wyraźnie powiedział: Uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i POKORNY sercem (Mt 11, 29). Czyż pierwszym „ziemskim” aktem pokory Syna Bożego nie jest Jego wcielenie i narodzenie w grocie koło Betlejem? Adwent zatem wydaje się być doskonałym czasem na krytyczne spojrzenie na siebie – jak to ze mną jest, jak to jest z tą pokorą w moim rozumowaniu i życiu…, bo Bóg pysznym się sprzeciwia a pokornym łaskę daje (Jk 4, 6).

Czytaj więcej...

"Wchodząc po raz kolejny na ścieżki Szkoły Pokory..."

Czytaj więcej...

 

    Pokora jest szczególną cnotą – umiłowaną przez Jezusa i tych, którzy Go miłują, niepojętą i nie do przejścia dla tych, którzy żyją zgodnie z duchem świata.

    Myślę, że aby być pokornym, trzeba być odważnym. Trzeba wiele odwagi, by stanąć w prawdzie – wobec Boga, siebie i innych, bez upiększania czy ukrywania.

Czytaj więcej...

Jak doświadczać mocy Bożego Słowa?

Czytaj więcej...

 

 

   Fragmenty dla zachęty… aby być nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie, ale wykonawcami dzieła i otrzymać błogosławieństwo (Jk 1, 22-25). Przedstawione doświadczenia życia Słowem Bożym pochodzą z książki ks. W. Wermtera Mocą Słowa Bożegowydanej przez nasze Wydawnictwo „Krew i Ogień” i w nim dostępne.

Czytaj więcej...

Rozważania różańcowe na październik

Czytaj więcej...

 

  

Rozważania różańcowe na październik

Zobacz poniżej>>

  

Czytaj więcej...

Pragniemy być razem z Maryją

Czytaj więcej...

 

 

    Zaczyna się październik, miesiąc tradycyjnie poświęcony różańcowi świętemu. W wielu kościołach, ale także domach, zbierają się miłośnicy tej modlitwy i ci, którzy może jeszcze jej nie ukochali, ale już doświadczyli jej mocy. Ponieważ jest to „modlitwa z mocą”. Niewątpliwie nie dla wszystkich jest ona łatwa, szczególnie na początku, jednak przez nią dokonują się prawdziwe cuda w życiu ludzi i całych rodzin. Jakże wiele zwycięstw na świecie dokonało się przez różaniec! Wspomnijmy choćby bitwy pod Lepanto, Chocimiem, Wiedniem, Cud nad Wisłą czy bezkrwawą rewolucję na Filipinach. Wielu rodziców modli się w Różach Różańcowych Rodziców za swoje dzieci.

Czytaj więcej...

"Posłuszni Twojemu głosowi z radością i odwagą przyjmą dar powołania..."

Czytaj więcej...
 
 
 

    Panie Jezu, Ty powiedziałeś: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało (Mt 9, 37). Dziękujemy Ci za to, że pośród robotników w Twojej winnicy jesteśmy także my, Misjonarki Krwi Chrystusa, i każda z nas osobiście. Uwielbiamy Cię w Twoim zaufaniu, jakim nas obdarzyłeś i wciąż obdarzasz, w Twojej niezmierzonej miłości, której pozwalasz nam doświadczać. Opiekujesz się nami i we wszelkich przeciwnościach wyprowadzasz błogosławieństwo z tego, co trudne i bolesne.

Czytaj więcej...

Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał... (J 3, 30)

Czytaj więcej...

 

 

       Przeżywaliśmy niedawno wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela (Mt 14, 1-12). Wykonał swoje zadanie - rozpoznał i ukazał Baranka Bożego (J 1, 19-42), po czym został uwięziony, gdyż Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał (J 3, 30). Czytany podczas Mszy fragment pokazywał zawziętość Herodiady i słabość Heroda, obie postawy doprowadziły do śmierci największego pośród narodzonych z niewiast (Mt 11, 7-14). Herodiada całym sercem nienawidziła Jana, jednak z powodu lęku Heroda nie była w stanie spowodować śmierci swojego wroga. Uwięzienie go też jej nie wystarczyło.

Czytaj więcej...

Modlitwa Hymnem o Miłości

Czytaj więcej...

 

 

 

Rozważania do Hymnu o Miłości autorstwa s.Gertrudy Bociąg.

 
 
 
 

O błogosławieństwie myśli kilka…

Czytaj więcej...

 

O błogosławieństwie myśli kilka…

Czytając Pismo święte Starego Testamentu natrafiłam na fragment, który mocno poruszył moje serce. Fragment mówił o błogosławieństwie, którego doświadczał urzędnik faraona, Potifar, ze względu na Józefa. Wszystko układało się Potifarowi, bo Pan był z Józefem:

Czytaj więcej...

Kiedy stanę na Sądzie, ta Krew będzie świadczyć za mną. ...

Czytaj więcej...

 

…tekel: zważono cię na wadze i okazałeś się bez wartości… (Dn 5,27)

Król Baltazar pozwolił sobie zdecydowanie za dużo, naczynia ze świątyni nie służą do picia wina. Dlatego zobaczył rękę piszącą na ścianie. Tę historię można przeczytać w 5 rozdziale Księgi Daniela.

Między innymi słowami usłyszał i te – okazałeś się bez wartości. Straszne słowa, których ani sama nie chciałabym usłyszeć, ani nikomu usłyszeć ich nie życzę.

Czytaj więcej...

Próba Abrahama

Czytaj więcej...

 

       W homilii usłyszałam zaproszenie do towarzyszenia Abrahamowi w jego drodze na górę Moria. Próbowałam sobie zatem wyobrazić tego Ojca naszej wiary, który bierze drewno i wszystko, co jest potrzebne do złożenia ofiary, zabiera ze sobą sługi i umiłowanego syna. Syna, na którego musiał tyle lat czekać, i z którym Pan Bóg związał obietnicę potomstwa licznego jak piasek na morskim brzegu i gwiazdy na niebie. Wie, że u kresu drogi ma złożyć swego syna w ofierze, której zażądał od niego Bóg.

Czytaj więcej...

BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI

Czytaj więcej...

 

Kto to jest świadek? Z jednej strony to ktoś, kto widział, słyszał, w jakiś sposób brał udział w jakimś wydarzeniu. Z drugiej strony świadek zaświadcza o tym, co się stało, podaje fakty i swoje ich rozumienie.

Kościół zaprasza, byśmy byli świadkami Miłości – miłości przez duże M, zatem – świadkami Boga, Który jest Miłością. Św. Jan Apostoł w swoim 1. Liście napisał: W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy (…) Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” (1J 4, 10. 16). W wydarzeniach rozgrywających się wokół nas mamy zatem widzieć miłość Boga i swoim życiem o tej miłości, przez nas doświadczonej, zaświadczyć.

Czytaj więcej...