Italiano

Myśl dnia

"Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, gdy nasze skrzydła zapomniały jak latać."

Słowo Życia

Jeśli będziecie trwali we Mnie i słowa moje w was będą trwały, cokolwiek będziecie chcieli, proście, a stanie się wam. (J 15, 7)

Trwając więc w Chrystusie, cóż mogę pragnąć, jak nie tego tylko, co jest zgodne z wolą Chrystusa? Cóż mogę chcieć, trwając w Zbawicielu, jak tylko tego, co nie jest obce zbawieniu? Bowiem czego innego pragniemy, bo jesteśmy w Chrystusie, a czego innego, bo jesteśmy jeszcze na tym świecie; ponieważ zaś mieszkamy na tym świecie, przydarza nam się czasami, że prosimy o to, o czym wiemy, że nie jest dla nas pożyteczne.

Czytaj więcej...

Czytania

  • Czytania na czwartek, 19 kwietnia 2018

    Dzień powszedni

    (Dz 8, 26-40)
    Anioł Pański powiedział do Filipa: "Wstań i pójdź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy: jest ona pusta". A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworzanin królowej etiopskiej...

Przeczytaj rozważanie do dzisiejszej Ewangelii

 

 

Kalendarz

kwiecień 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Różaniec — skarb, który trzeba odkryć

Czytaj więcej...
 
 
 
    O czym mogą być październikowe słowa zachęty, jak nie o różańcu? Tym razem sięgamy nie do pozycji z naszego Wydawnictwa, ale do… samego nieba. Św. Jan Paweł II, Człowiek różańca, ma niewątpliwie wiele do powiedzenia na temat tej modlitwy i więzi z Maryją w niej i przez nią. Cały oddany Maryi, w różańcu blisko się z Nią spotykał, zawierzał Jej swoje sprawy i nigdy nie doznał zawodu. Dlatego proponujemy wczytanie się i rozważenie (po raz pierwszy albo kolejny…) jego słów zawartych w jego Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae, napisanym w 2002 i rozpoczynającym rok różańca świętego. Myślę, że również jak najbardziej na miejscu będzie zaproszenie do odmawiania różańca, ponieważ – wbrew pozorom – jest wciąż niedocenianą modlitwą… 

Czytaj więcej...

"Niech zajaśnieje chwała Twojej Krwi!"

Czytaj więcej...

 

 

Lipiec jest poświęcony kontemplacji Najdroższej Krwi Chrystusa. Ona nas uwalnia, oczyszcza, uzdrawia i uświęca. Ma przeogromną moc przemiany człowieka. Tak niewiele potrzeba, aby się o tym przekonać…

 

    Kult Przenajdroższej Krwi Chrystusa był znany od wieków. Jej zbawczą siłę przepowiadały księgi Starego Testamentu. Przypomnijmy sobie chociażby fragment z Księgi Wyjścia, opowiadający o nakazie pomazania drzwi krwią baranka. Tam, gdzie odrzwia były zaznaczone na czerwono, nikt nie umarł. Przypomnijmy sobie ofiary z baranków składane w żydowskich świątyniach. Ich krwią skrapiano ołtarze i wiernych. Potem to Jezus stał się Barankiem, wydanym za grzechy świata.

Czytaj więcej...

List Apostolski Inde a Primis - fragmenty dla zachęty (lipiec)

Czytaj więcej...

 

    Do czcigodnych braci patriarchów, prymasów, arcybiskupów, biskupów i innych ordynariuszy miejsca pozostających w pokoju i jedności ze Stolicą Apostolską. Czcigodni Bracia, pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo!

1. Od pierwszych miesięcy naszej papieskiej posługi zwracaliśmy się wielokrotnie do wiernych z zaproszeniem – w naszym odczuciu prekursorskim, naglącym a zarazem prostodusznym – do praktykowania w życiu powszednim żywej pobożności, w taki sposób, aby otwarli się wdzięcznym sercem na przejawy Miłosierdzia Boga względem poszczególnych dusz, Swojego Kościoła świętego, tudzież całego świata, którym to Jezus na zawsze jest Odkupicielem i Zbawicielem. Otóż mamy na myśli nabożeństwo do Jego Najdroższej Krwi.

Czytaj więcej...

"Stać się Miłością" - fragmenty dla zachęty (czerwiec)

Czytaj więcej...

 

 

    Pierwsze zdanie czerwcowych fragmentów mówi o zakończeniu rekolekcji, a przecież sezon wakacyjno-rekolekcyjny dopiero przed nami… Może jednak będzie to właśnie zachętą do takiej organizacji czasu letniego wypoczynku, by gdzieś pojechać na rekolekcje, dni skupienia (zorganizowane lub indywidualne…) czy tzw. duchowy odpoczynek. Potrzebujemy regeneracji sił – fizycznych i duchowych – nie jesteśmy przecież maszynami, a i one przy nadmiernej eksploatacji w końcu „wysiadają”… Możliwości na pewno jest sporo. Zapraszam!

Czytaj więcej...

Kiedy zaczyna się wychowanie człowieka? - fragmenty dla zachęty (maj)

Czytaj więcej...

 

    W majowych fragmentach dla zachęty tematyka rodzinna. Zamiast tworzyć jednak wstęp, posłużę się już gotowym, zawartym w książce, ponieważ ujmuje dobrze to, co trzeba tu powiedzieć.

Dla kogo ta książka

Kiedy zaczyna się wychowanie człowieka? Napoleon twierdził: sto lat przed narodzeniem — i coś w tym jest! Wiadomo, że bardzo ważny jest też okres przeżyty w łonie matki — przecież już wtedy mała ludzka istota żyje, czuje i komunikuje się nie tylko z mamą, ale również z całą rodziną i otoczeniem.

Czytaj więcej...

"Komunia Słowa Bożego..." - fragmenty dla zachęty

Czytaj więcej...

 

 

    Pan zmartwychwstał! Alleluja! Oto wszystko stało się nowe! Ofiara dokonała się, brama nieba została otwarta i odtąd wszystko ma inny sens. Wypełnione obietnice Starego Przymierza ustępują miejsca Nowemu, przypieczętowanemu już nie krwią zwierząt, ale Krwią Syna Bożego. Ta Krew ma nieskończoną moc i w Niej wszystko zostaje przemienione. Ona uwalnia, uzdrawia, oczyszcza, uświęca, chroni i ratuje, każdy może doświadczyć Jej mocy w swoim życiu – wystarczy poprosić Jezusa o to i zanurzać życie w Jego Krwi. Nie chodzi o wielkie rzeczy, zaczyna się od drobiazgów, bo to one wypełniają ludzkie życie.

Czytaj więcej...

Bądźmy ostrożni ze słowem „nigdy"! - fragmenty dla zachęty

Czytaj więcej...

 

 

Jeżeli Ja umyłem wam nogi...

    "Było to przed Świętem Paschy. Jezus widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1-15). Tyle razy słyszeliśmy w ostatnich dniach, że godzina Jezusa jeszcze nie nadeszła. Musi ukrywać się, odchodzić, uciekać. Musi czekać, musi walczyć.

Czytaj więcej...

W roku miłosierdzia doceniamy także bardziej sakrament pokuty i pojednania... - fragmenty dla zachęty

Czytaj więcej...

 

 

    Trwamy w Wielkim Poście, czasie nawrócenia, to znaczy – powrotu do Pana: "Chodźcie, powróćmy do Pana! On nas zranił i On też uleczy, On to nas pobił, On ranę zawiąże. Po dwu dniach przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności. Dołóżmy starań, aby poznać Pana; Jego przyjście jest pewne jak świt poranka, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas, i jak deszcz późny, co nasyca ziemię" (Oz 6, 1-3).

Czytaj więcej...

"Fragmenty dla zachęty" (luty) - Pan Bóg zaprasza nas na pustynię...

Czytaj więcej...

 

 

    Przed nami błogosławiony czas Wielkiego Postu. Trudny i fascynujący zarazem – Pan Bóg zaprasza nas na pustynię i chce mówić do naszych serc, które mocno pobłądziły, a których powrotu On oczekuje, ponieważ kocha (Oz 2, 16). Dlatego w lutowych Fragmentach dla zachęty rozdział książki Aleksandry Weselak „PUSTYNIA powołanie dla wszystkich?”, wydana przez nasze Wydawnictwo w 2006 roku.

Czytaj więcej...

"Fragmenty dla zachęty" - styczeń 2016

Czytaj więcej...

 

 

    Nowy rok to nowy początek i nowa szansa, przynajmniej taka myśl pojawia się w tyle głowy w okolicach sylwestra... I coś w tym jest – chcemy inaczej, lepiej przeżyć rozpoczynający się rok, zostawiając za sobą (czasami zatapiając w niepamięci) ten mijający. Szczerze powiedziawszy, szkoda tracić energię na zapominanie (ponieważ i tak się nie da), lepiej popatrzeć na to, co było, podziękować za dobro, które się dokonało (przecież nie jest możliwe, aby każda chwila i każde wydarzenie były złe i nie wydarzyło się zupełnie nic dobrego!), wybaczyć komu trzeba (także sobie) to, co potrzebuje przebaczenia, przeprosić kogo trzeba, przynajmniej w sercu, jeśli nie da się osobiście i – z czystą kartą ruszyć naprzód!

 

Czytaj więcej...

Konferencja z dnia skupienia 29.11.2015

Czytaj więcej...

 

 

Krew Chrystusa miejscem spotkania człowieka z Bogiem.

 

    W jubileuszowym roku miłosierdzia spoglądamy na Pana Boga z wciąż nowym zdumieniem – jak bardzo ukochał człowieka, który przecież w swojej historii nieustannie się od Niego odwraca… Jakże wielka budzi się wdzięczność, że Pan Bóg, mimo naszej niewierności, jest zawsze wierny (2Tm 2, 13) i nigdy się nie zniechęca. Tak wielu przecież ukochało Go całą duszą, sercem i ze wszystkich sił (Mt 22, 37), w Duchu i prawdzie (J 4, 23-24).

Czytaj więcej...

"Trzeba być osobami czuwającymi..."

Czytaj więcej...

 

 

Homilia papieża Benedykta XVI podczas Pasterki.

Watykan, 25.12.2009

Być "sąsiadem Pana Boga"
 
 
    „Dziecię się nam narodziło, Syn został nam dany” (Iz.9.5). To, co Izajasz, patrząc z odległej przeszłości, mówi do Izraela jako pocieszenie w jego utrapieniu i ciemności, świetlisty Anioł zwiastuje pasterzom jako spełnienie. „Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2,11). Pan jest obecny.

Czytaj więcej...

"Życiowe poszukiwania. Część II"

Czytaj więcej...

 

    Ukazał się kolejny e-book: "Życiowe poszukiwania. Część II" w którym zawarte są przemyślenia pierwotnie publikowane na stronie Eremu Maryi "Brama Nieba" (eremmaryi.blogspot.com) od 1 maja do 31 sierpnia 2013 roku.

 

kliknij link (http://embne.blogspot.com/2015/12/zyciowe-poszukiwania-cz-ii.html)